Tinh Hoa 2
 
Gõ bồn

Liêu trai trở lại lánh vòng trần
Ma Phật mơ hồ mộng với thân!
Mặt ngọc bên trời tàn bóng nguyệt
Mình ta trước cửa thưởng hoa xuân
Gõ bồn chẳng thấy ai tao khách
Cách núi khôn tìm bóng cố nhân
Một tiếng trên không trong ác lặn
Hạc kêu bay lẫn đám phù vân

 

Các bài khác:
· Hồ Xuân Hương

 

   Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi & Gia Đình
Designed & Powered by SENDO Group