Cuồng và Ánh sáng
 
Cô gái ngây thơ

 

Các bài khác:
· Thơ bay
· Ăn mày
· Mộng lạ
· Phương Thảo
· Nàng bước tới
· Cặp mắt
· Đồ mi hoa
· Sầu lãng tử
· Sọ người

 

   Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi & Gia Đình
Designed & Powered by SENDO Group