Đẹp và Dâm
 
Người say rượu

 

Các bài khác:
· Quả măng cụt
· Cùng một cô đào hát bộ
· Bàn chân
· Mơ tiên
· Sắc đẹp
· Mộng
· Tranh lõa thể

 

   Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi & Gia Đình
Designed & Powered by SENDO Group