DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ
KIẾN BA KHOANG - CHÙM TRUYỆN MINI CỦA ĐỐ NGỌC THẠCH
Nhà côn trùng hỏi ngay: "Thế chỗ giáp ranh giữa phần thân màu trắng và phần chân da vàng thì là màu gì?". Bác sĩ sản khoa nói ngay: "Màu đen! Có lẽ do người da đen quá khỏe!". sau khi nghe chuyện người ba khoang, nhà côn trùng học không chú ý tới kiến ba khoang nữa mà chuyển qua nghiên cứu người ba khoang. Đề tài nghiên cứu người ba khoang của nhà côn trùng học kia như thế nào, vẫn chưa thấy công bố?
NGUYỄN ĐÌNH THI - NGƯỜI THẦY, NGƯỜI THƠ

Nguyễn Đình Thi là một trong những đại biểu xuất sắc của nền văn học Việt Nam hiện đại. Cho đến nay (2012), giới nghiên cứu thường thống nhất ý kiến xem xét và ghi nhận Nguyễn Đình Thi trên các lĩnh vực hoạt động: Chính trị - xã hội, quản lý văn hóa nghệ thuật, sáng tạo văn học nghệ thuật. Song thực tiễn hoạt động phong phú đã chứng minh Nguyễn Đình Thi còn là một nhà giáo mẫu mực.

NGUYỄN DU TỪ THÁI NGUYÊN SANG VÂN NAM CUỐI NĂM 1787
Bài viết này tôi cập nhật thêm những khám phá mới, ngoài quyển Nguyễn Du, mười năm gió bụi tôi đã hoàn tất năm 2011, và chia làm nhiều bài nhỏ để dễ phổ biến trên internet.
TAI NẠN THƠ NHỚ ĐỜI
Vụ này là vết thương đau của tôi và sự day dứt khôn nguôi của một số đồng nghiệp.
TÂM THỨC VIỆT TRONG 'ĐỘI GẠO LÊN CHÙA'

Trong "Đội gạo lên chùa" tác giả đã gắn lòng thương yêu con người như một bản tính Việt vào tinh thần từ bi hỷ xả ở đạo Phật và coi đây như một tư tưởng chủ đạo xuyên suốt trong tác phẩm.


• Các tin khác:

» NGUYỄN DU TIẾNG LÒNG THIÊN THU
» KHÍ PHÁCH BỬU CHỈ TRONG PHONG TRÀO SINH VIÊN
» ĐI TÌM “ÔNG TỔ NGHỀ VĂN CHƯƠNG” VIỆT NAM - SAO KHÔNG ?
» MẢNH/ MẢNH/ MẢNH/ - THẾ GIỚI ĐA CHIỀU CỦA LÊ ANH HOÀI
» 'BÀI CA NGẤT NGƯỞNG' CỦA NGUYỄN CÔNG TRỨ-TỪ VĂN BẢN ĐẾN HƯỚNG TIẾP CẬN
» BỬU CHỈ - TIẾNG VỌNG MỘT ĐỜI NGƯỜI
» NHẬN ĐỊNH VỀ TẬP THƠ “BẦU TRỜI KHÔNG MÁI CHE“ CỦA MAI VĂN PHẤN
» TÌNH BẠN GIỮA MIÊN THẨM VÀ CAO BÁ QUÁT QUA 2 BÀI XƯỚNG HỌA
» NHỮNG NGÀY VUI TRONG MỘT NGÀY BUỒN
» MỘT THỜI ĐỂ NHỚ


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  

  
Gia đình Bích Khê