DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ
LY RƯỢU NÀO TIỄN LÊ VĂN NGĂN
 “Đêm trước lúc tôi lên đường đi xa, còn nhớ không - chúng ta mời nhau vài ly rượu tiễn - anh bảo hãy uống thêm ly nữa kẻo mai sau, trong chuyến đi xa cuối cùng - chẳng ai tiễn được ai đâu”, Lê Văn Ngăn đã viết những dòng trên với một đồng cảm và tiên báo.
VĂN HÓA BIỂN CHĂM LÀM ĐẦY LỊCH SỬ VIỆT NAM

Tham luận tại Hội nghị Quốc tế quảng bá văn học Việt Nam lần thứ III

10 BÀI LỤC BÁT CỦA NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ

nghiêng vai sải níu bến trời
phù sinh ở giữa nụ cười hai bên
đông nghe lá đổ cuối thềm
trắng màu diệp lục lê thê tang mùa

CHIỀU CUỐI NĂM, BẠN MẤT...

Bài thơ tiễn Nguyễn Xuân Phước (Nhà thơ Nguyễn Huyền Thạch) vĩnh biệt trần gian

SỰ CÔ ĐƠN CỦA VĂN HỌC TIẾNG VIỆT
Chiến tranh qua đi. Người Việt trẻ cùng với đất nước lại oằn mình qua các cuộc chiến tranh biên giới. Lại tiếp tục đau khổ nhưng tâm thế nhân vật văn học lúc này đã khác. Phía sau người cầm súng là đô thị đèn màu là lo toan cho cái riêng tư. Nhưng tinh thần giữ nước giữ đất vẫn quyết liệt trong các tác phẩm văn học.

• Các tin khác:

» VÀI CẢM NHẬN VỀ TIỂU THUYẾT VIỆT NAM 2014
» TRANG THƠ XUÂN ẤT MÙI CỦA TẠP CHÍ SÔNG HƯƠNG
» ẤN TƯỢNG "GỬI V B" CỦA PHAN THỊ VÀNG ANH
» NHỮNG BÀI THƠ TRÌNH DIỄN TRONG NGÀY THƠ 2015 TẠI TP HỒ CHÍ MINH
» NGUYỄN ĐĂNG TRÌNH – HÀNH HƯƠNG VỀ PHÍA NHỚ
» NGUYỄN QUANG SÁNG - CHUYỆN KỂ SAU
» NHỮNG BÀI THƠ TRÌNH DIỄN TRONG NGÀY THƠ 2015 TẠI QUẢNG NGÃI
» TẠI SAO GOGOL ĐỐT PHẦN 2 CỦA "NHỮNG HỒN CHẾT"?
» TRANG THƠ CỦA NHƯ QUỲNH DE PRELLE
» THƠ LÊ VĂN NGĂN - TIẾNG HÓT CỦA LOÀI DẠ OANH


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  

  
Gia đình Bích Khê