DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ
PHƯƠNG NGỮ "NẪU"
Nẫu trong Việt Nam Tự Điển của Hội Khai Trí Tiến Đức có nghĩa là mềm nhũn ra. Ví dụ: chuối chín nẫu, rau luộc lâu nên nẫu, nẫu ruột nẫu gan (đau buồn).  Về phương ngữ “Nẫu” trong xứ Nẫu, tác giả “Ba Đà Rằng” có những giải thích sau.
PHAN BÁ TRÌNH VÀ NHỮNG HOÀI NGHI THÂN PHẬN
Dẫu cố giữ chân lý nhà Phật “Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến” (mà Phan Bá Trình rất thích) để sống, để vui, để say mê làm việc. Nhưng dường như những ngổn ngang, ba động của dòng đời cứ đặt anh vào tâm thế khắc khoải, lo âu và tự vấn. Quá khứ thơ ngây đã trôi theo thời gian không tìm lại được, thanh xuân rồi qua trên bạc phếch mái đầu
NGHĨA LÝ VÀ CỘI NGUỒN 2 CÂU THƠ: “VĂN NHƯ SIÊU QUÁT VÔ TIỀN HÁN/ THI ĐÁO TÙNG TUY THẤT THỊNH ĐƯỜNG”
Không học chữ Nho, nghe qua hai câu thơ Hán Việt vừa dẫn thì cũng có thể hiểu được nghĩa lý một cách mang mang hồn sử thi.
THƠ CÁCH TÂN VÀ THI PHÁP NGHỆ THUẬT MỚI (KỲ 1)
Tạp chí Nhà văn & tác phẩm - Hội Nhà Văn VN số 10, tháng 4.2015 trích in bài khảo cứu của nhà thơ Nguyễn Vũ Tiềm với đầu đề “Thơ cách tân và những vấn đề của nó”. Dưới đây là toàn văn bản chính bài khảo cứu về thơ cách tân đầu thế kỷ XXI do tác giả gửi đến, xin giới thiệu cùng bạn đọc.
"NHỮNG CON NƯỚC THỞ RA NGHÌN SÔNG RẠCH"

(Đọc "Con đường tự trôi"- Tập thơ của Nguyễn Đăng Khoa)


• Các tin khác:

» NGHIÊN CỨU VĂN HÓA DƯỚI GÓC NHÌN CỦA VƯƠNG TRÍ NHÀN
» THANH THẢO - THI SĨ CỦA NHỮNG NGƯỜI CHÂN ĐẤT
» NHẬT CHIÊU VÀ THƠ TƯỢNG QUẺ
» "HỌ VẪN CHƯA VỀ" - MỘT CUỐN TIỂU THUYẾT LẠ
» NGÀY VUI ĐẾN MUỘN
» ĐỌC - DIỄN THƠ TÂN HÌNH THỨC VIỆT
» CHÙM THƠ CỦA LÊ ÂN
» THANH GIANG - NHỚ NGÀY TIẾN VỀ SÀI GÒN
» THI PHÁP "SO ĐŨA NGẮT DÒNG" TRONG LỤC BÁT ĐỒNG DAO
» CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN QUANG THIỀU, VƯƠNG CƯỜNG, LÊ CHÍ


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  

  
Gia đình Bích Khê