DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ
NẾP GẤP THỜI GIAN

Rồi sẽ về thôi. Em. Trên kia.

Vệt mây. Sợi khói. Lửng. Chia. Lìa.

Chia tay. Lìa mắt. Tim khô. Réo.

Tội nghiệp thềm rêu. Trăng. Ngút. Khuya.

NGUỒN GỐC VIỆT CỦA CON GIÁP THÂN (KHÔN, KHỌN, KHỈ)
Phần này viết về chi thứ 9 Thân, truy nguyên nguồn gốc của chữ Thân không cho thấy một liên hệ gì đến loài khỉ trong văn hóa ngôn ngữ Hán, tuy nhiên khi xem lại các dạng âm cổ của Thân và tiếng Việt thì ta có vài tương đồng và gợi ý thêm về nguồn gốc Việt (Nam) của tên gọi 12 con giáp
TRẦN THANH GIAO – NHƯ CÁNH HẠC BAY
Dẫu biết quy luật một đời người cuối cùng rồi cũng phải trở về với cát bụi, nhưng cái tin nhà văn Trần Thanh Giao quy tiên đối với tôi vẫn là quá đột ngột. Tôi không thể tin được cây đại thụ của văn nghệ, báo chí Việt Nam đã giã biệt cõi đời này.
ẢNH QUÝ HIẾM VỀ ĐỜI SỐNG SINH HOẠT VIỆT NAM TRƯỚC 1945

Nhiều ảnh quý hiếm của đời sống sinh hoạt Việt Nam trước 1945

TRANG THƠ LÊ ÂN

Vừa bền bỉ, vừa mong manh
Một từ bi giữa đành hanh cõi người!


• Các tin khác:

» TRANG THƠ TRẦN HOÀI ANH
» HOÀNG CẦM - THỰC VÀ MỘNG, YÊU THƯƠNG VÀ ĐAU XÓT
» BỨC THƯ CUỐI CÙNG NHÀ VĂN TRẦN THANH GIAO GỬI VANVN.NET
» TRANG THƠ TRẦM THỤY DU
» NGUYỄN NHẬT ÁNH - MỘT THÁI ĐỘ SỐNG VÀ VIẾT
» TẢN ĐÀ - NGƯỜI CHÁN ĐỜI ĐẦY TÂM HUYẾT
» TRẦN HÒA BÌNH-CHÀNG THI SĨ CỦA NHỮNG KHÚC RU TÌNH
» BỘ ẢNH QUÝ GIÁ VỀ MỘT ĐÁM CƯỚI QUÝ TỘC Ở HÀ NỘI NĂM 1952
» NGUYỄN KHOA ĐIỀM VÀ "CÕI LẶNG"
» GIỚI THIỆU NHÀ THƠ TRẺ NGUYỄN TIẾN THANH


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  

  
Gia đình Bích Khê   
pulse x coin price avanafil 100 mg prezzo buy cialis or generic tadalafil