DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ
BÙI GIÁNG CÓ THỰC SỰ LÀM THƠ?
“Nếu trước đây, Nguyễn Du mở ra thời kỳ trung đại cổ điển trong văn học Việt Nam, nâng nó lên ngang tầm khu vực Đông Á, còn Tản Đà vào những thập niên đầu thế kỷ XX đã mở đầu cho thời hiện đại, đưa văn học Việt Nam vào quỹ đạo thế giới, tuy có sự lệch thời gian, thì Bùi Giáng ở những mười năm cuối của cùng thế kỷ ấy đã đi đầu trong việc mở ra một thời đại mới cho văn học Việt Nam, văn học hậu hiện đại”.
MỘT GÓC NHÌN XUÂN DIỆU
Sau này, tôi mới biết rằng, ông ghi nhận đằng sau những cử chỉ không được lịch sự lắm đó của những người dân quê là tình cảm, nhiệt tình của độc giả đối với ông và tình yêu đối với văn thơ. Với ông, điều đó rất cần.
NÀNG THƠ DẬY THÌ & CƠN ĐÓI ĐƯƠNG ĐẠI
Lấy vài lược đoạn có cách ước lệ cũ như trên làm ví dụ, để thấy rằng phương cách ấy hay lắm! Nhưng dường như không còn vừa với thơ đương đại nữa, thế hệ trẻ không rung cảm theo tinh thần của thế hệ trước, dù các thủ pháp ước lệ vẫn tồn tại, nhưng đã theo phương cách khác, đôi lúc không cần bóng gió úp mở nữa.
NÔNG DÂN ĐOÀN VĂN VƯƠN LÀ BẠN CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN DUY

Nông dân Đoàn Văn Vươn là bạn của nhà thơ Nguyễn Duy từ những năm 80 qua bài thơ "Đánh thức tiềm lực".

CUỘC CHẬY TIẾP SỨC LỊCH SỬ (ĐẶNG THÂN NHÌN TỪ NGUYỄN HUY THIỆP)
Như trong một cuộc chạy tiếp sức của lịch sử, chính ở chỗ mà Thiệp dừng chân (thì) Thân bước tiếp. Thân, rõ ràng, thuộc một thế hệ viết mới, mà ngày nay người ta thường gọi là nhà văn trẻ, nhà thơ trẻ, nhà phê bình trẻ. Đó là thế hệ “cơm văn phòng” theo từ Phạm Xuân Nguyên gọi để phân biệt với thế hệ “cơm cặp lồng”. Họ thông thạo ngoại ngữ, đi làm bằng ô tô riêng, làm việc hoàn toàn trên máy tính, có khả năng quan hệ trực tiếp với báo chí nước ngoài và đặc biệt là rất tự tin, thậm chí có vẻ “nhâng nháo”.

• Các tin khác:

» THỜI THƠ MỚI BÀN VỀ THƠ MỚI
» NGUYỄN KHẢI VÀ SỰ ĐỔI MỚI VỀ QUAN NIỆM CON NGƯỜI TRONG 'MỘT NGƯỜI HÀ NỘI'
» AI ĐÃ KHIÊN DOSTOEVSKY 'QUỲ XUỐNG VÀ HÔN LÊN ĐÔI CHÂN'?
» BÙI GIÁNG - NHẤT PHIẾN TÀI TÌNH THIÊN CỔ LỤY
» HÀNH TRÌNH 15 NĂM LƯU LẠC CỦA NÀNG KIỀU
» CUỘC ĐỜI RƠI LỆ CỦA NHẠC SĨ PHAN LẠC HOA
» NHẠC TÍNH TRONG THƠ THANH THẢO
» VĨNH BIỆT NHÀ THƠ CUỐI CÙNG CỦA 'THI NHÂN VIỆT NAM' - XUÂN TÂM
» VĂN XUÔI NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY
» TÌM THẤY TẬP THƠ ĐẦU TAY CỦA NGUYÊN SA


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  230  |  231  |  232  |  233  |  234  |  235  |  236  |  237  |  238  |  239  |  240  |  241  |  242  |  243  |  244  |  245  |  246  |  247  |  248  |  249  |  250  |  251  |  252  |  253  |  254  |  255  |  256  |  257  |  258  |  259  |  260  |  261  |  262  |  

  
Gia đình Bích Khê