DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 


Bạn có thể gửi bài viết về địa chỉ
TÍN HIỆU THẨM MỸ TRONG 'NGỒI BUỒN NHỚ MẸ TA XƯA' CỦA NGUYỄN DUY
Văn học luôn sử dụng các tín hiệu ngôn ngữ trong đời sống hằng ngày để diễn đạt. Tuy vậy chúng sẽ trở thành tín hiệu thẩm mỹ dưới tác động của các thủ pháp nghệ thuật của văn chương.
TRẦN QUANG ĐẠO VÀ NHỮNG GIẤC MƠ 'BAY THEO LỐI RIÊNG MÌNH'
Đặt nhan đề cho tập thơ "Những giấc mơ cắt đán", Trần Quang Đạo thông báo với người đọc những ám ảnh giấc mơ trong thơ mình. Con đường giấc mơ khai mở thế giới thực. Vin vào đó, người đọc nhận được tín hiệu của cõi thực trong cõi mộng. Hay nói như Freud, "giấc mơ là con đường vương giả để đạt đến sự hiểu biết những cơ chế của vô thức và để chứng tỏ một cách không thể nào bác được, rằng vô thức có thật". Nghĩa là, mỗi giấc mơ đều có ý nghĩa riêng. Bằng cách thức ấy, Trần Quang Đạo dẫn dụ người đọc vào mê cung hư-thực.
TƯ TƯỞNG NGUYỄN DU QUA 'ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH' 9
Điểm quan trọng mà chúng ta đã phân tích rõ trong phần dẫn nhập, là điểm khởi phát thiết định đâu là khung trời của tư tưởng. Nói cách khác điều gì đáng gọi là tư tưởng hay yếu tính của tư tưởng là gì?
CHUYỆN NHỮNG NHÀ VĂN TỪNG ĐI DẠY HỌC
Đó là: Nguyễn Công Hoan - Không phải ông Môpátxăng mà là ông… mô phạm; Bùi Giáng - Người học trò đặc biệt, vị thầy giáo dị kỳ và Chế Lan Viên - Cựu gia sư  học chữ Hán dạy con chủ nhà
KẾT CẤU VÀ NGÔN NGỮ THƠ THANH THẢO – NHÌN TỪ LÍ THUYẾT THI PHÁP HỌC CỦA ROMAN JAKOBSON
Đã có nhiều công trình nghiên cứu về trường ca và thơ Thanh Thảo nói chung, nhưng nghiên cứu cụ thể về thơ ở góc nhìn lý thuyết mới thì chưa nhiều, bởi lẽ, nó khó. Khó không phải vì lý thuyết mới, mà cảm được thơ Thanh Thảo để dùng lý thuyết soi rọi, chinh phục được người đọc nhằm giải mã sức lôi cuốn và tìm ra giá trị đích thực của thơ Thanh Thảo mới là điều khó. Bichkhe.org xin giới thiệu một Luận văn Thạc sĩ của Hoàng Thị Minh Hóa vừa bảo vệ xong tại ĐHSP Hà Nội: "Kết cấu và ngôn ngữ thơ Thanh Thảo nhìn từ lí thuyết thi pháp học của R. Jakobson" (TS Mai Bá Ấn)

 


• Các tin khác:

» VẬT CHỨNG TRƯỚC THỜI GIAN
» TƯ TƯỞNG NGUYỄN DU QUA 'ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH' 8
» DƯ THỊ HOÀN 'VỘI VÃ LỘI QUA ĐẦM LẦY NƯỚC MẮT'
» CHÙM TRUYỆN NGẮN MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM CỦA ĐỖ NGỌC THẠCH
» ĐỖ NAM CAO - CÒN LẠI NHỮNG BÀI THƠ
» TƯ TƯỞNG NGUYỄN DU QUA 'ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH' 7
» THƠ THANH THẢO - RANH GIỚI MONG MANH GIỮA CÓ VÀ KHÔNG
» TƯ TƯỞNG NGUYỄN DU QUA 'ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH' 6
» TƯ TƯỞNG NGUYỄN DU QUA 'ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH' 5
» MẤY Ý NGHĨ VỀ THƠ


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  73  |  74  |  75  |  76  |  77  |  78  |  79  |  80  |  81  |  82  |  83  |  84  |  85  |  86  |  87  |  88  |  89  |  90  |  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  |  106  |  107  |  108  |  109  |  110  |  111  |  112  |  113  |  114  |  115  |  116  |  117  |  118  |  119  |  120  |  121  |  122  |  123  |  124  |  125  |  126  |  127  |  128  |  129  |  130  |  131  |  132  |  133  |  134  |  135  |  136  |  137  |  138  |  139  |  140  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  |  155  |  156  |  157  |  158  |  159  |  160  |  161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170  |  171  |  172  |  173  |  174  |  175  |  176  |  177  |  178  |  179  |  180  |  181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190  |  191  |  192  |  193  |  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  |  202  |  203  |  204  |  205  |  206  |  207  |  208  |  209  |  210  |  211  |  212  |  213  |  214  |  215  |  216  |  217  |  218  |  219  |  220  |  221  |  222  |  223  |  224  |  225  |  226  |  227  |  228  |  229  |  

  
Gia đình Bích Khê