BÌNH THƠ BÍCH KHÊ
 
TOÀN BỘ THI PHẨM BÍCH KHÊ NHÂN KỶ NIÊM 100 NĂM BÍCH KHÊ
Đây là những thi phẩm đầy đủ nhất về Bích Khê được Ban Biên soạn Tổng tập "Bích Khê 100 năm" sưu tầm và tập hợp.
HAI BÀI THƠ TƯỞNG NIỆM BÍCH KHÊ CỦA NGÃ DU TỬ

     Thi sĩ muôn đời còn tưởng một vì sao

     Sáng lõa thể trên nền ngôn ngữ học

BÍCH KHÊ, MỘT TRĂM NĂM VÀ HƠN NỮA
Tôi luôn có cảm giác bình an mỗi khi đọc thơ Bích Khê. Vì cũng như Ông, tôi  “ăn vào” đất nước và quê hương mình, tôi “ăn vào” nhân dân mình bằng một tâm thế bình an “Ta nhịp nhàng ý nhị nhịp theo Ta” (Duy tân). Vâng, nhịp theo Ta chứ không nhịp theo Tây, dù không bao giờ bài xích những thành tựu mà văn minh và văn học phương Tây mang tới cho nhân loại, trong đó có bản thân mình. Như Bích Khê đã từng. Và đã tới. Một trăm năm. Và hơn nữa.
DƯ LUẬN VỀ THƠ BÍCH KHÊ TRÊN SÁCH BÁO VIỆT TRƯỚC 1945
Kết quả là tôi đã tìm thấy những dấu vết tác phẩm Bích Khê trên báo “Tiếng dân” ở Huế, và trên tuần báo “Tiểu thuyết thứ Năm” ở Hà Nội; tôi cũng thấy tập thơ “Tinh huyết” của Bích Khê đã trở thành nguồn cơn của một cuộc và chạm ý kiến giữa Huỳnh Thúc Kháng, một địch thủ chung thân của thơ mới và Phan Khôi, người khởi xướng thơ mới.
100 NĂM NHÀ THƠ BÍCH KHÊ (1916-2016)

Gờn gợn bóng huyền hồ
Kiếp tài hoa bạc mệnh
Tinh Huyết đọng mùa Thơ
Biết bao giờ Em đến?!…


• Các tin khác:

» BÍCH KHÊ: NGƯỜI CÔNG DÂN TRUNG THÀNH CỦA VƯƠNG QUỐC TRƯỜNG THƠ LOẠN
» CHƯƠNG TRÌNH TỌA ĐÀM VÀ DIỄN NGÂM THƠ BÍCH KHÊ NHÂN KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH
» BÍCH KHÊ – MỘT TÀI THƠ ĐỘC ĐÁO
» ĐÊM THƠ - NHẠC KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY MẤT BÍCH KHÊ
» CHƯƠNG TRÌNH ĐÊM THƠ KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY MẤT BÍCH KHÊ
» BÍCH KHÊ QUA CẢM NHẬN CỦA PHẠM DUY
» BÍCH KHÊ - NHÀ THƠ TRẺ MÃI THEO THỜI GIAN
» ẢNH HƯỞNG CỦA THƠ PHÁP TRONG THƠ MỚI VÀ THƠ BÍCH KHÊ, HÀN MẶC TỬ
» THƠ TƯỢNG TRƯNG - MẢNG THƠ BỊ BỎ QUÊN
» CÁI BUỒN CỦA MỘT THIÊN TÀI


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  

  
Gia đình Bích Khê