BÌNH THƠ BÍCH KHÊ
 
CHÙM THƠ TRĂM NĂM BÍCH KHÊ

NGUYỄN LƯƠNG VỴ
                                   

 

1. BÍCH KHÊ

 

Gờn gợn bóng huyền hồ

Kiếp tài hoa bạc mệnh

Tinh Huyết đọng mùa Thơ

Biết bao giờ Em đến?!...

 

5.1973

 

2. CẢM ỨNG BÍCH KHÊ

 

Em bí mật chôn ta

Trong tinh hoa của sắc

Trong hiu hắt của màu

Trong tiếng vang thời khắc

Gọi là lộc khổ đau

 

Lộc khổ đau tươi rói

Xuân Tượng Trưng phúc trời

Ta chết ngay trong lời

Lộc biếc vang một ý

Nở thanh khí một trời

 

Núi Thiên Ấn ngủ vùi

Sông Trà chảy xót ruột

Thơ ta ngún một nùi

Tinh Huyết ngân một giọt

Em bí mật hoài thai

 

Hài nhi bọc tinh âm

Khóc xanh hết bờ cõi

O oe hồng tiếng nói

Kiến trúc chín bậc trầm

Mười bậc cao vòi või

 

Thơ lạ như thần ưng

Âm thương đau móng sắc

Ta chết ngay tức khắc

Giữa trời Xuân Tượng Trưng

Tinh Huyết bỗng thơm lừng…

 

5.2003

Ghi chú: Những chữ in nghiêng là tác phẩm của thi sĩ Bích Khê.

 

3. ỨNG MỘNG BÍCH KHÊ

 

Lại ứng mộng Bích Khê

Cơn ho buốt Thiên Ấn

Mắt sáng quắc như kiếm

Ngẩng mặt chào Huyền Không (*)

Ngũ Hành Sơn sóng bồng

Câu thơ nhón từng bước

Bấu từng bậc đá ngược

Lượm tiếng chuông tiếng kinh

Lượm hạt nắng trầm mình

Phơi hồn chữ trên biển

Gió luồn vô chánh điện

Rồi luồn ra ngáp chơi

Thi nhân hít một hơi

Thơ trào ngàn búng huyết

Núi mở ngực đón hết

Rồi thẳng lưng ngồi quên…

 

2008

(Viết theo thần khí bài thơ Ngũ Hành Sơn của thi sỹ Bích Khê).

(*)Động Huyền Không - Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Trích trong tập thơ Huyết Âm, bài # 68

 

4. THU TỲ BÀ

 

Ô! Hay buồn vương cây ngô đồng

Vàng rơi! Vàng rơi: Thu mênh mông.

 

(Tỳ Bà - Bích Khê)

 

Thu vang âm tỳ bà

Âm vang xa vang xa

Xa xôi A xa xăm

Mong ai nơi quê nhà

 

Quê nhà hoa vàng lay

Thu gầy trên đôi tay

Tay ngà A hoa âm

Âm hoa dâng triều ngày

 

Vàng lay âm vàng rơi

Thu ơi xin đưa lời

Lời hoa A so dây

Dây vang ngân tơ trời

 

Trời thu rơi sương thu

Ta ngồi nghe đàn ru

Tỳ bà A tơ trời

Rơi rơi rơi đàn thu

 

Thi nhân tri âm đàn

Đàn tan theo thơ tan

Thấm hết nắng cố xứ

Mênh mông A mênh mang…

 

10.2014

 

5. TRĂM NĂM BÍCH KHÊ

 

Vàng rơi! vàng rơi: Thu mênh mông (*)

Ô! Hay trăm năm vang thinh không

Thi nhân đâu ngờ âm Tinh Huyết

Tỳ Bà về theo bông triều Đông

 

Bông triều Đông dâng âm Tinh Hoa

Ô! Hay trăm năm rưng rưng và

Thi nhân la thầm khi trăng ứa

Hương em tan theo hương Thu xa

 

Hương Thu xa vang thơ Tinh Âm

Ô! Hay trăm năm thơm hồ cầm

Thi nhân xoa tay nghe Thiên Ấn

Sông Trà nhòa trong sương giăng câm

 

Sương giăng câm vàng rơi vàng rơi

Ô! Hay trăm năm thơ rền trời

Thi nhân trong veo hai con mắt

Dung nhan em huyền hồ xa vời

 

Huyền hồ xa vời lời bay theo

Ô! Hay trăm năm như truông đèo

Thi nhân về ngồi nhìn trăng ướt

Bông trăng em bên đời đang reo

 

Đời đang reo ồ bông trăng đêm

Ô! Hay trăm năm thơ say mèm

Thi nhân say theo em nhan sắc

Vàng rơi vàng rơi Thu bay lên

 

Thu bay lên không gian tươi đàn

Ô! Hay trăm năm quên thời gian

Thi nhân xâu âm cầm thu réo

Bông trăng em lừng hương sương tan

 

Hương sương tan vàng bay vàng bay

Ô! Hay trăm năm trầm như mây

Thi nhân như hài nhi nằm khóc

Thơ ghi trên mồ âm trăng lay

 

Âm trăng lay hay âm thinh không

Ô! Hay buồn vương cây ngô đồng (*)

Suối Biếc nắng lắng xuống búng huyết

Tri ân thi nhân Thu mênh mông.

 

Cuối Thu, 2015

 

Ghi chú:

(*)Câu thơ  trong bài Tỳ Bà của Bích Khê.

 

 

Các bài khác:
· "THUẦN TÚY" VÀ "TƯỢNG TRƯNG" CỦA BÍCH KHÊ
· TÌNH TANG TÔI NGHE NHƯ TÌNH LANG...
· CÓ MỘT "PHỐ CŨ" VÀ MỘT BÍCH KHÊ VEN VỰC HỒNG
· NGHĨ VỀ BÍCH KHÊ
· CỔ LŨY CÔ THÔN
· RẰM CUỐI NĂM, KỂ CHUYỆN BÍCH KHÊ
· NHÀ THƠ BÍCH KHÊ XỨ QUẢNG TRONG VÒNG TAY CỦA THI HỮU XỨ BÀN THÀNH BÌNH ĐỊNH
· BÍCH KHÊ - NHÀ THƠ LỚN CỦA VIỆT NAM
· THƠ ĐỀ NHÂN VIẾNG MỘ BÍCH KHÊ
· NHỮNG GIÁ TRỊ VĂN HỌC CÒN LẠI
· HƯƠNG THƠ
· TRONG THƠ MỚI CHƯA CÓ BÍCH KHÊ
· THƠ BÍCH KHÊ
· HAI BÀI THƠ VỀ BÍCH KHÊ CỦA PHAN BÁ TRÌNH
· CHÙM THƠ VIẾT VỀ BÍCH KHÊ CỦA NHIỀU TÁC GIẢ
· CHÙM TỨ TUYỆT DÂNG BÍCH KHÊCỦA MAI VĂN HOAN
· GIỚI THIỆU BÀI THƠ 'BÍCH KHÊ' CỦA TRẦN NGỌC HƯỞNG
· LÀNG TRONG THƠ HÀN MẶC TỬ, TẾ HANH, BÍCH KHÊ
· MỘNG ĐÀI - CUỘC ĐỜI VÀ THƠ CA
· THƠ BÍCH KHÊ - MỘT THỂ NGHIỆM THƠ TƯỢNG TRƯNG

 

  
Gia đình Bích Khê