Tinh Hoa 3
 
Tiếng ca

Ta đến: sau màn vắng tiếng ca,

Ta đi: ca lý vọng theo ta.

Khúc người khuê phụ hầu ông lớn

Sầu đối đông quân điểm nụ hoa.

 

Các bài khác:
· Xuân hồng
· Không phải lúc
· Giữa cây đào
· Tình xuân
· Nấm mồ
· Làng em
· Lời tuyệt mệnh
· Băng tuyết
· Tiếng đàn mưa

 

 
Gia Đình Bích Khê