Tinh Hoa 3
 
Xuân hồng

Nghìn hồng muôn tía đón xuân qua,

Thiếu nữ trong gương tỏ mặt hoa.

Nâng chén rượu nồng ta sẽ chúc:

Xe hoa, người mới dặm oanh ca.

 

Các bài khác:
· Không phải lúc
· Giữa cây đào
· Tình xuân
· Nấm mồ
· Làng em
· Lời tuyệt mệnh
· Băng tuyết
· Tiếng đàn mưa

 

 
Gia Đình Bích Khê