Tinh Hoa 3
 
Không phải lúc

Oanh mai ríu rít khúc trong hoa

Thỉnh thoảng chim vườn lại nhặt ca.

Cô gái lầu son không phải lúc

Tình xuân ti trúc nhấn gần xa.

 

Các bài khác:
· Giữa cây đào
· Tình xuân
· Nấm mồ
· Làng em
· Lời tuyệt mệnh
· Băng tuyết
· Tiếng đàn mưa

 

 
Gia Đình Bích Khê