Tinh Hoa 3
 
Nấm mồ

Mây, tuyết, thời gian bay tợ nhạc

Hồn tôi đã thoát để tiêu dao!

Những tờ thơ nát đầy hơi hám

Tay khách đa tình sẽ chuyển trao.

 

Rồi những mùa thu vô hạn thương

Trở về dưới biếc chập chờn hương

Mùa thu ám ảnh nhà thi sĩ

Muốn thổi tiêu vàng giữa khói sương.

 

Gió tiêu sẽ quạt buồn thanh tịnh

Về chốn thôn già viếng mả tôi

Đầy cỏ xanh xao mây lớp phủ

Trên mồ con quạ đứng im hơi.

 

Các bài khác:
· Làng em
· Lời tuyệt mệnh
· Băng tuyết
· Tiếng đàn mưa

 

 
Gia Đình Bích Khê