Tinh Hoa 3
 
Làng em

Nơi đây: làng cũ buồn thu quạnh

Anh có khi nào trở lại chưa?

Ngày đi chậm lắm. Dòng sông biếc

Hừng sáng trong trời sợi sợi mưa.

 

Nơi đây: Thành phố đời ngưng mạch,

Mấy nàng lai khách vẫn  buồn mơ.

Đường lên Hội quán sương khuya xuống

Đâu những chàng trai rõi nhớ hờ?

 

Anh có khi nào còn trở lại,

Chờ lúc hoàng hôn trăng đã lên,

Tìm ngõ nhà em anh sẽ thấy

Khóm lan thơm nặng kí ưu phiền.

 

Là lúc đêm về trên mái ngói,

Những nhành nhãn muộn cánh dơi lay

Em đang nổi bệnh trong phòng vắng

Tình đậm theo trăng sáng sáng đầy....

 

 

Các bài khác:
· Lời tuyệt mệnh
· Băng tuyết
· Tiếng đàn mưa

 

 
Gia Đình Bích Khê