Tinh Hoa 2
 
Đêm xuân đến thôn Vỹ Dạ nghe đàn sáo

Ti trúc mê ly xuân dưới nguyệt;

Cỏ hoa vờ vật mộng trong hương.

Tràng An thú ấy ai không biết,

Vỹ Dạ đêm nay khách chật đường.

 

Các bài khác:
· Mỹ tửu ca
· Cảm hứng
· Tinh chất ngàn xuân
· Đề ảnh
· Ngũ Hành Sơn (Hậu)
· Ngũ Hành Sơn (Tiền)
· Ngũ Hành Sơn
· Chùa Ông Thu Xà
· Trăng sáng bến đò xưa
· Đăng lâm
· Trên núi Ấn nhìn sông Trà
· Dặm mòn
· Nam hành
· Gõ bồn
· Hồ Xuân Hương

 

 
Gia Đình Bích Khê