Tinh Hoa 2
 
Mỹ tửu ca

Trăm năm vui được mấy hồi,

Rượu ngon còn đó còn mời vương tôn.

Ngựa hồng nghỉ dặm quan sơn,

Thuyền bơi: sen động, khe đờn, trăng lên.

Chén này khách hãy cạn liền,

Ngó đôi mắt ngọc thì quên bụi hồng!

Tóc mây chảy suối hương nồng,

Em là Ngọc nữ. Kim đồng là ai?

Chén rồi lại chén nữa đây,

Nui không, đêm tịnh, nhỡ say chớ sầu !

Xuân thơm tuy hết mặc dầu,

Rượu ngon còn  mãi khách lưu lại cùng.

 

Các bài khác:
· Cảm hứng
· Tinh chất ngàn xuân
· Đề ảnh
· Ngũ Hành Sơn (Hậu)
· Ngũ Hành Sơn (Tiền)
· Ngũ Hành Sơn
· Chùa Ông Thu Xà
· Trăng sáng bến đò xưa
· Đăng lâm
· Trên núi Ấn nhìn sông Trà
· Dặm mòn
· Nam hành
· Gõ bồn
· Hồ Xuân Hương

 

 
Gia Đình Bích Khê