Tinh Hoa 2
 
Ngũ Hành Sơn (Hậu)

Lại chơi hòn Non Nước,

Chẳng mọc cánh mà bay,

Bạn bè thôi bỏ hết,

Ngất ngưởng Vọng Hải đài.

Ngó lên trời xanh ngắt:

Cheo leo quán sông Ngân,

Phải chăng chàng Lý Bạch

Ngồi chuốc chén đêm ngày?

Thuyền neo bến lau lách;

Sông lạnh bóng sao rơi!

Mặt nước vỗ bình bạch,

Da trăng trắng tợ hàu...

Đứng trên đài Vọng Hải

Ngỡ tới Hoàng Hạc Lâu!

 

Tuyệt thay hòn Non Nước

Hồn Thôi Hiệu ở đâu?

Kim, Mộc, Hỏa, Thổ lạy;

Trên dưới đất trời chầu.

Vàng sao ngời mắt rạng;

Sương châu nhỏ giọt sa.

Gọi sắc cỏ thơm dậy

Lẩn quất khí rừng hoa!

Gọi hồn đại hải lại

Nhập khói động Huyền Không!

Điểu thú về hết thảy:

Phụng hoàng múa theo công;

Rồng xuống khoe năm vẻ

Bạch viên ngoạm trái đào;

Thần tiên rủ yêu quái

Cử lên nhạc tiêu thiều.

Sực nức lò hương xông,

Trập trùng màu xiêm áo;

Lác đác trổ mưa bông:

Phật Như Lai thoạt hiện

Trên bảy sắc cầu vồng.

 

Quái thay hòn Non Nước

Nghe giảng đủ mười tông!

Muôn năm lòng đá rắn

Nhuần thấm giọt từ bi

Biển xanh thay chất mặn;

Rừng thẳm lọc hơi sầu,

Có ai biết trên cao

Da trời màu thịt sứa,

Da trời se chất sữa,

Truyền cảm hứng mênh mông

Gió thơm vùng nổi dậy;

Cảnh sắc biến thành không

Ta trên đài Vọng Hải

Ngất ngưởng mặt thần đồng

Khôi ngô và lẫm liệt,

Cất tiếng hát trong veo:

Trước chơi hòn Non Nước

Vần điệu ngọc vàng reo!

Nay chơi hòn Non Nước

Thi hứng suối tuôn đèo!

Không hiểu người đến trước

Mấy kẻ biết "đăng đài"?

Không hiểu người đến sau

Ngất ngưởng sẽ là ai?

Ta nay lên ngọc điện

Chỉ nhường Phật Như Lai!

Lượn theo thế biển rừng

Xếp lại hình đá cỏ:

Động hóa mây năm vừng

Đại bàng bay chẳng tới.

Ngòi Nhược Thủy bao quanh,

Suối Thiên Thai chảy dựng,

Rắn bảy đầu đến khoanh

Bảy lần đài Vọng Hải

Ta sẽ ngồi nhập định

Bốn muôi chín ngày đêm!

Mặt nguyệt rót êm đềm;

Mặt trời tuôn sáng tạo;

Thần trí mở kho tàng

Tượng trưng vầy cao đạo

Trổ chính phẩm văn chương

Ta bước xuống long sàng

Viết trên hai tảng đá

Bài hậu Ngũ Hành Sơn

Ngó trời cười sang sảng

Trở lại giữa bạn bè

Vỗ hai bàn tay trắng!

 

Các bài khác:
· Ngũ Hành Sơn (Tiền)
· Ngũ Hành Sơn
· Chùa Ông Thu Xà
· Trăng sáng bến đò xưa
· Đăng lâm
· Trên núi Ấn nhìn sông Trà
· Dặm mòn
· Nam hành
· Gõ bồn
· Hồ Xuân Hương

 

 
Gia Đình Bích Khê