Tinh Hoa 2
 
Ngũ Hành Sơn (Tiền)

Lại chơi hòn Non Nước

Gót trổ ngọc song song

Chàng ơi, đêm đã ướt

Mắt sao trên sườn cong

Long lanh ngời, sáng mướt:

Là gấm hay là nhung

Dệt lên đá linh lung

Những hình điêu khắc nổi

Sặc sỡ - Voi uốn ngà,

Cánh dơi nghe phất phới,

Tiên đồng bước giữa hoa,

Mục đồng lưng trâu cỡi

Thổi sáo bên rừng mai...

Bí mật trời Thiên Thai

Động Huyền Không  bôc khói!

Lờ mờ đường lên mây,

Chén trăng vừa tầm với

Chàng ơi, vàng ròng đây

Kề môi say ân ái...

Nhàu nhàu đệm rêu xanh,

Dầu dầu màn sương quynh,

Là là buông ren lụa,

Gót trổ gần mà xa...

Hiện lên đôi thạch nhũ,

Sữa trắng như tuyết pha

Nhi nhỉ nơi một vú...

Chàng ơi lòng vừa sao

Khi hứng giọt thơm ngào!

Thôi lên đài Vọng Hải

Nhìn kim cương rưng rưng!

Nhạc vàng đâu bay lại,

Trời nước lộng trng sương

Hình trập trùng múa nhảy

Trên nền sống rung rinh

Những tiên nữ trắng tinh

Nagng thân làn biếc khỏa.

Ti trúc nhấn gần xa,

Lay bay hơi báu tỏa...

Miệng nào giục điệu ca?

Tóc nào buông lõa xõa?

Mắt nào điệu long lay?

Tay nào như sắp bay

Gió lồng hang Âm Phủ,

Hoa mộng thẫm màu thâm!

Bóng đa phờ tóc rũ;

Ô con tinh đứng, nằm

Đưa võng hát ru con,

Điệu buồn trơn giọng cú

Làm ứa mảnh trăng lòn!

Hai ta là mảnh vỡ

Của ngai báu Thiên đường;

hai ta là chất bổ

Cắn ở trái Đau Thương...

Chàng ơi đêm nín thở

Để hồn biến ra hương...

Chập chờn trong nữ yêu,

Vào ra theo răng lựu;

Chập chờn trng ba tiêu

Đường mưa thu nhỏ giọt;

Chập chờn trong tiếng chuông

Điểm kinh ngân thánh thót;

Chập chờ ntrong bể sương

Lượn theo nếp y thường...

Hai ta là mảnh vỡ

Của ngai báu thiên đường;

Hai ta là chất bổ

Cắn ở trái Đau Thương;

- Ái ân là ô thước!

Cây ngọc trổ văn chương -

Lên chơi hòn Non Nước

Ôm nhau chết bên đường,

Mơ màng trăng hạc rước...

 

Các bài khác:
· Ngũ Hành Sơn
· Chùa Ông Thu Xà
· Trăng sáng bến đò xưa
· Đăng lâm
· Trên núi Ấn nhìn sông Trà
· Dặm mòn
· Nam hành
· Gõ bồn
· Hồ Xuân Hương

 

 
Gia Đình Bích Khê