Tinh Hoa 2
 
Chùa Ông Thu Xà

Mây trắng bay về núi Thạch chưa?

Chùa Ông chim hót ở ngoài mưa

Ngồi trên gò mả nghe chuông vọng,

Sắc cỏ thơm mùi kinh sách xưa.

 

Các bài khác:
· Trăng sáng bến đò xưa
· Đăng lâm
· Trên núi Ấn nhìn sông Trà
· Dặm mòn
· Nam hành
· Gõ bồn
· Hồ Xuân Hương

 

 
Gia Đình Bích Khê