Tinh Hoa 2
 
Trăng sáng bến đò xưa

Trăng sáng giữa trời trong,

Soi về miền cổ độ.

Lòng ta bến đò xưa,

Bóng trăng sao chẳng tỏ?

 

Các bài khác:
· Đăng lâm
· Trên núi Ấn nhìn sông Trà
· Dặm mòn
· Nam hành
· Gõ bồn
· Hồ Xuân Hương

 

 
Gia Đình Bích Khê