Tinh Hoa 2
 
Đăng lâm

Hoa cỏ bốn mùa thay đổi tiết

Ngàn năm còn mãi  cụm mây xanh

Cheo leo lắt lẻo đèo treo quán

Róc rách đìu hiu nước xuống gành

Gió thốc rừng mai bông dã dượi

Mưa thuê làn nắng chỉ mong manh.

Mục tử năm ba tiều thổi điệu

Nắng vàng cao thấp núi rung rinh.

 

 

Các bài khác:
· Trên núi Ấn nhìn sông Trà
· Dặm mòn
· Nam hành
· Gõ bồn
· Hồ Xuân Hương

 

 
Gia Đình Bích Khê