Tinh Hoa 1
 
Hai tiên nữ nhớ Lưu Nguyễn

Khúc nghê vắng lựa lâu rồi,

Mộng tiên dai dặc, mộng người biết đâu.

Trời trong động, quạnh xuân sâu,

Nẻo trần không lối rầu rầu trăng soi.

Hương đầy suối, cánh đào trôi,

Men khe cát trắng, cỏ thôi bơ sờ!

Sương mai, đèn gió mơ hồ,

Sông đành không chốn hỏi đò Lưu lang.

 

Các bài khác:
· Cùng người trong sách tương hội
· Giọt lệ trích tiên
· Mộng trong hương
· Nhặt hoa
· Dưới trăng ngồi gảy đàn
· Quán khách xuân về
· Tóc xõa đàn tơ
· Ngón giai nhân
· Tấm bia trước mộ thơ
· Gửi Liên Tâm
· Hàn Mặc Tử
· Lên kim tinh
· Xuân tượng trưng
· Duy Tân

 

 
Gia Đình Bích Khê