Tinh Hoa 1
 
Cùng người trong sách tương hội

Trong sách có người ngọc

Khép cửa mặc hoa xuân

Đốt lò vàng. Mở quyển

Tương hội với tân nhân.

  Ngu Cơ theo Bao Tự!

Phi Yến lẫn Ngọc Chân!

Người đẹp ở trng quyển

Niên hoa mãi có phần

Ngoài trời là mộng cả;

Hương lại thêm vài phân.

Người như trang Đạo Uẩn

Ta như khách Tô Tần!

Tương kỳ cùng tương ứng,

Tương cảm lại tương thân.

Cùng nhau ta hoan lạc,

Hư thực chẳng phân vân.

 

Các bài khác:
· Giọt lệ trích tiên
· Mộng trong hương
· Nhặt hoa
· Dưới trăng ngồi gảy đàn
· Quán khách xuân về
· Tóc xõa đàn tơ
· Ngón giai nhân
· Tấm bia trước mộ thơ
· Gửi Liên Tâm
· Hàn Mặc Tử
· Lên kim tinh
· Xuân tượng trưng
· Duy Tân

 

 
Gia Đình Bích Khê    
pulse x coin price avanafil 100 mg prezzo buy cialis or generic tadalafil