Tinh Hoa 1
 
Giọt lệ trích tiên

Sông dài chảy tận về đâu?

Non xanh xanh mãi bên sầu thế nhân!

Lòng này gởi Hán Vân có được

Xin gởi về non Ngọc đài Dao

Bụi hồng cách với hoa đào,

Bụi hồng cách mấy hoa đào nẻo xưa!

Nước lạnh lùng sông đưa lá thắm,

Cuốn nỗi lòng thăm thẳm nào chăng?

Non còn mải ngó vừng trăng,

Bàn câu nhân sự sao bằng mộng mơ

Vắng tiếng hạc bơ vơ dưới thế,

Gảy tiên cầm điệu lẻ trong sương;

Sông Ngân cách mấy sông Tương

Sông Ngân cách với sông Tương mấy trời!

Chưa xong một tiếng cười Bao Tự

Hẹn ngày về mấy độ chiêm bao

Gió hương đưa lại đồng sao

Trâu bầy ăn tại đồng cao xanh rì

Lại đưa đến Diêu Trì thuở trước

Hội bàn đào chén ngọc rời tay...

Ao xuân lồng lộng bóng mây

Rèm châu tuyết phủ mây bay nửa lầu.

 

Sông dài những tương tư trời rộng

Non xanh còn đứng mộng vừng trăng. (*)

 

-----------------

(*) Theo bản thảo do gia đình gửi tới, bài thơ đến đây là ngừng lại. Chúng tôi đoán nhà thơ làm dở rồi để lại. (Chú thích của Biên tập Nxb. Hội Nhà Văn, 1997).

 

 

Các bài khác:
· Mộng trong hương
· Nhặt hoa
· Dưới trăng ngồi gảy đàn
· Quán khách xuân về
· Tóc xõa đàn tơ
· Ngón giai nhân
· Tấm bia trước mộ thơ
· Gửi Liên Tâm
· Hàn Mặc Tử
· Lên kim tinh
· Xuân tượng trưng
· Duy Tân

 

 
Gia Đình Bích Khê