Tinh Hoa 1
 
Mộng trong hương

Nửa cánh giang hồ bạc nhờ thương

Đêm nay buồn lắm! gục bên giường...

Ngoài ly Lý Cạch trời như mộng

Sau khói phù dung mộng cố hương

Thì mộng: Xuân Hương nường đã đến

Thưa cô, dáng nguyệt tuyết còn vương

Tỉnh ra thì tah61y mình trong mộng,

Nửa mảnh trăng treo một mặt buồn!

 

Các bài khác:
· Nhặt hoa
· Dưới trăng ngồi gảy đàn
· Quán khách xuân về
· Tóc xõa đàn tơ
· Ngón giai nhân
· Tấm bia trước mộ thơ
· Gửi Liên Tâm
· Hàn Mặc Tử
· Lên kim tinh
· Xuân tượng trưng
· Duy Tân

 

 
Gia Đình Bích Khê    
pulse x coin price avanafil 100 mg prezzo buy cialis or generic tadalafil