Tinh Hoa 1
 
Dưới trăng ngồi gảy đàn

Mây nước mê ly cầm dưới nguyệt,

Cỏ hoa vờ vật mộng trong hương

Tỉnh hồn như có ai kêu gọi

Ngàn liễu trăng soi ngất dặm đường.

 

Các bài khác:
· Quán khách xuân về
· Tóc xõa đàn tơ
· Ngón giai nhân
· Tấm bia trước mộ thơ
· Gửi Liên Tâm
· Hàn Mặc Tử
· Lên kim tinh
· Xuân tượng trưng
· Duy Tân

 

 
Gia Đình Bích Khê