Tinh Hoa 1
 
Quán khách xuân về

Thân bệnh triền miên sầu quán khách

Đầu đường dương liễu nảy tươi xanh

Gởi tình cái én xuân muôn dặm

Hắt giọt lòng đông cảnh một mình.

 

Các bài khác:
· Tóc xõa đàn tơ
· Ngón giai nhân
· Tấm bia trước mộ thơ
· Gửi Liên Tâm
· Hàn Mặc Tử
· Lên kim tinh
· Xuân tượng trưng
· Duy Tân

 

 
Gia Đình Bích Khê    
pulse x coin price avanafil 100 mg prezzo buy cialis or generic tadalafil