Tinh Hoa 1
 
Tóc xõa đàn tơ

Tóc xõa đàn tơ rơi lướt thướt
Hồn thu đã hiện khóc thu gầy!
Tôi nhìn đôi mắt rưng rưng lệ,
Cả mảnh hồn thơ rợn ý say.

 

Các bài khác:
· Ngón giai nhân
· Tấm bia trước mộ thơ
· Gửi Liên Tâm
· Hàn Mặc Tử
· Lên kim tinh
· Xuân tượng trưng
· Duy Tân

 

 
Gia Đình Bích Khê