Tinh Hoa 1
 
Ngón giai nhân

Đây em gượng khúc tranh này,

Mới lên trục gấm nét mày đã cau.

Em ơi nhấn mạnh thì đau,

Em ơi nhấn nhẹ khôn lau nét buồn.

Tiếng mau e ruột như cồn,

Lại trong tiếng dục luống hờn bấy thân.

Tình anh lụy ngón giai nhân,

Sống lìa nay được ấy ngần đoàn viên.

 

Các bài khác:
· Tấm bia trước mộ thơ
· Gửi Liên Tâm
· Hàn Mặc Tử
· Lên kim tinh
· Xuân tượng trưng
· Duy Tân

 

 
Gia Đình Bích Khê