Tinh Hoa 1
 
Gửi Liên Tâm

(Nhờ Quách Tấn trao lại)


Canh sương tiếng hát vẳng kia sông,

Thơ đẹp em đang ướp cạnh lòng.

Thưa chị đêm nay dường nhớ quá!

Đưa thư hồng nhạn biết mang không?

Một nhành mai trắng rung rinh ngọc,

Đôi cụm sao vàng lớt đớt bông.

Muốn thấy người xa trong giấc mộng,

Khuya lơ còn tựa ở bên song.

 

Các bài khác:
· Hàn Mặc Tử
· Lên kim tinh
· Xuân tượng trưng
· Duy Tân

 

 
Gia Đình Bích Khê