Tinh Hoa 1
 
Lên kim tinh

Thơ thủy tinh nơi lòng trăng mật
Nhạc thiên nhiên đầy nhạc pha lê
Đêm nay gấm trên xuân lụa
Bút thi nhân mềm chữ thơ đề:

"Lên Kim tinh xác bằng thanh khí
Đất lưu li không khí xạ hương
Cây du dương lâu đài song sóng
Trên biền châu - trời lộn kim cương

Trăng có đôi: rưng rưng ánh ngọc
Mùa rất cao: đẹp xuống anh hoa
Chàng gặp chàng: lời hay ý sắc:
Khí trang nghiêm và chuyển thần qua.


Nàng Vệ Nữ theo nàng Vệ Nữ
Áo âm dương gió tóc thơm rừng
Người như nhạc trong xuân bằng nhạc
Thơ tình ròng dội báu linh lung!

 
 

Các bài khác:
· Xuân tượng trưng
· Duy Tân

 

 
Gia Đình Bích Khê