Tinh Hoa 1
 
Xuân tượng trưng

Hỡi lời ca man dại
Ðiệu nhạc thở hơi rừng
- Ðêm nay xuân đã lại
Thuần tuý là tượng trưng
Nâng lên núm vú đồi
Sữa trăng nhi nhỉ giọt;
Bay qua cụm liễu khơi
Những cườm tay điểm hột
Sương phất phơ lau lách
Khẽ uốn mình giai nhân:
Ðường non kheo điêu khắc
Những dáng hình khoả thân;
Lụa mây nẩy vàng chạm,
Tía ngọc bén màu ngân.
Chủ xuân đang triển lãm!
Lời ca như hạc theo
Gió lên. (Tình múa reo
Những điệu vàng châu báu,
Dường có con chim báu
Rỉa cánh trên ngai lòng)
Xòe xòe màu lông công
Vườn thơm khua sắc mát.
Rồng uốn vóc tùng cong
Áo bạch mai khoát khoát
Môi đào chờ khoái lạc...
Hồn tôi như đỉnh hương
Bốc lên mình thánh giá!
Ý xuân mát đến xương
Ngậm tuyết phun lã chã.

 
 

Các bài khác:
· Duy Tân

 

 
Gia Đình Bích Khê