Cuồng và Ánh sáng
 
Một cõi trời

Ồ, đừng có ngớp! mời anh hãy bước.

Qua nơi này là cách biệt trần gian.

Điềm anh hoa!

                      Nức nở tiếng tơ vàng

Lùa hết trọi vào trong khung cửa ngọc:

- Trời tôi rộng, mịn màng hơn suối tóc,

Ngả ngớn trong hương xạ hiệp hương thần

Anh bước đi là lảo đảo hai chân

Mắt rất mát và miệng nghe ngòn ngọt.

Đây bay ra! bay ra... êm êm rót

Anh ghé tai! - tiếng nhạc dẫn hồn hoa

- Cả trăm hoa,  phong vị sắc quần thoa,

Đi vào cõi mê ly không bờ bến...

Bước đi anh! Sa gấm trải lòng đường.

Trời tôi rộng. Nầy đây tầng cửa khác.

Đang dồn ứ muôn sắc màu khoái lạc.

Anh dừng run! Đừng dại! Cũng đừng điên!

Lẹ làm sao! Điện ngục hiện ra liền,

Anh đừng khiếp! - Lòng tôi mang địa ngục.

Mình nóng hổi và hơi ran giữa ngực

Tôi mê man ghì lấy một giai nhân.

Hồn say sưa đương cố lột cho trần

Cả sắc đẹp ngời ra như lưỡi kiếm.

Lưỡi líu lăng mất rồi! - tôi đã liếm:

Gì tinh ba trắng rợn sóng làn môi.

Trí thơm tho nên rung động bồi hồi

Trong phút lạ! - mơ hồ xương sọ vỡ..

 

Trời tôi rộng. Mời anh: bước nữa đi!

Ôi thiên tượng!

                        - Ngai vàng vừa xuất hiện:

Trăng dệt gấm mà sao thêu kim tuyến;

Cả không gian ngời kết ngọc kim cương

Đây người thơ lùa báu giữa lòng thương;

Miệng như đàn nó ra thành điệu nhạc;

Mắt có phép trào ra hương khoái lạc;

Tay hoa tay liền nở chữ phương phi...

 

Các bài khác:
· Cô gái ngây thơ
· Thơ bay
· Ăn mày
· Mộng lạ
· Phương Thảo
· Nàng bước tới
· Cặp mắt
· Đồ mi hoa
· Sầu lãng tử
· Sọ người

 

 
Gia Đình Bích Khê