Cuồng và Ánh sáng
 
Thơ bay

Thơ bay lên đỉnh núi Nga Mi

Gạ chơi mây nước phương phi -

Lột màu sắc tướng trong ni;

Mộng qua, bắt mộng đồ mi lờ đờ!

Thơ bay lên tới động Dương Quý Phi

Gạn xin nước mắt lưu ly -

Của không nàng tiếc làm chi;

Mắt tôi ráo lệ lấy gì xốn xang!

Thơ bay lên cho đến gã Vương Duy

Ghẹ xem bức tranh Quý Phi -

Tinh thần lộ cả uy nghi;

Càn khôn chụp ở hàng mi trập trùng!

Thơ bay lên cho đến chàng Phụng Kỳ

Gặng nghe thần nhạc lâm ly -

Anh ra màu sắc tinh vi;

Rưng rưng yến sáng những gì chiêm bao!

Thơ bay về tắm mát suối âm ty

Xác tôi chết lạnh trôi đi -

Lấy ai siêu độ từ bi

Hồn xiêu hồn đến quy y bên nàng!

 

Các bài khác:
· Ăn mày
· Mộng lạ
· Phương Thảo
· Nàng bước tới
· Cặp mắt
· Đồ mi hoa
· Sầu lãng tử
· Sọ người

 

 
Gia Đình Bích Khê