Cuồng và Ánh sáng
 
Ăn mày

Thì ăn mày! thì ăn mày! ăn mày...

Hồn ta đau quá là ta ngửa tay

Lạy tứ hướng xin khắp và thiên hạ:

Nắng có nhạc chớp đầy hơi hương lạ

Nấc âm thanh chết lịm giữa triền miên;

Gió mang thư bay cho đến cung thiềm

Thổi chữ gấm bằng khí điên cuồng vọng;

Và trăng bỗng ngây khờ nên nổi sóng

Xuống không gian như bể sáng kim cương;

Cho ta xin trong một tối du dương

Muôn thớ đàn run trên da thịt tuyết,

- Đàn và thơ kết thành dây tinh huyết

Có nguồn thương trào vọt miếng phong cầm:

Cho ta xin ý điệu của tình câm

Là giãi hết bí huyền nương bóng tối...

Hay trộ cười trên làn môi hấp hối;

Còn đây! Còn đây! Tiếng rượu hú ma -

Tứ thuốc phiện thu nhập khí mồ; hoa;

Ừ, tội chi ta không vào địa ngục

Đặng xin nốt ngọc oan ương thề thốt,

Giam chung thân mà sáng quá thiên đường;

Đặng ngủ nhờ một đêm với Xuân Hương...

Baudelaire! Người là Vua Thi Sĩ!

Cho xin trụm bao nhiêu mùi thi vị,

Phà hơi lên, truyền nhiễm thấu trần ai...

 

Các bài khác:
· Mộng lạ
· Phương Thảo
· Nàng bước tới
· Cặp mắt
· Đồ mi hoa
· Sầu lãng tử
· Sọ người

 

 
Gia Đình Bích Khê