Cuồng và Ánh sáng
 
Mộng lạ

Mộng sao mộng lạ - trắng như ngà

Giai nhân hiện dưới bóng hằng nga...

 

Họ đẹp như xuân, sắc như gấm

Và hồn hé nhạc thắm như hoa.

 

Nguồn sống thơm tho chảy giữa lòng.

Xô bồ gót ngọc bước song song...

 

Áo xiêm ăn đứt màu trăng sáng

Gió nép rình nghe tiếng chạm vàng

 

 Những cặp môi cười gươm sắc lẹm

Chóa lên không khí dội hương vang.

 

Khoái lạc ửng hồng như quả gấc.

- Đi đâu ăn cả hương ngây ngất...

 

Ôi đi! đàn tiên lột khỏa thân

Hoan hô xác thịt chiếm ngôi thần.

 

Các bài khác:
· Phương Thảo
· Nàng bước tới
· Cặp mắt
· Đồ mi hoa
· Sầu lãng tử
· Sọ người

 

 
Gia Đình Bích Khê    
pulse x coin price avanafil 100 mg prezzo buy cialis or generic tadalafil