Cuồng và Ánh sáng
 
Cặp mắt

Ôi! Cặp mắt của người trong tợ ngọc

Sáng như gương và chấp chóa kim cương!

Mỗi cái ngó là một vì sao mọc!

Mỗi liếc yêu là phảng phất mùi hương.

 

Hai mắt ấy chói hào quang sáng ngợp

Dẫn hồn ta vào thế giới thiêng liêng,

Hớp nhiều trăng cho niềm trinh rất ngớp

Say nhạc hường nổi bổng giữa đào nguyên...

 

Người ở đâu? Người ở đâu? Người hỡi!

Hai mắt người sao cứ hiện bên ta?

Ta mơ màng và run lên khấp khởi!

Ta ngỡ là uống cạn suối bao la!

 

Hơn một bận ta đi vào cõi chết

Cạy nắp hòm tìm thi vị cao sang,

Ôi mắt người! mắt người! hiện rõ rệt:

Ta gào lên... chấn động cả vùng tang.

 

 

Các bài khác:
· Đồ mi hoa
· Sầu lãng tử
· Sọ người

 

 
Gia Đình Bích Khê