Cuồng và Ánh sáng
 
Sầu lãng tử

Buồn sao muốn khóc cho ra tiếng
Nước mắt tương tư phả điệu đàn...
Buồn sao muốn khóc như con nít
Rạo rực trong mi tợ nắng giàn...
Buồn sao muốn khóc cho ra máu
Hiện ảnh trong hồn một đám tang...
Buồn sao muốn hốt bao nhiêu lệ
Viết mạnh trong tay một chữ: Nàng...
Có người buồn quá không sao khóc
Làm mùi thanh khí quyện tiêu nương.
Có người buồn quá không sao khóc
Cười thơm như ngọc dội hương vang.
- Đây chàng lãng tử buồn rơi lệ
Miệng cứng hào quang chảy tợ vàng...

 
 

Các bài khác:
· Sọ người

 

 
Gia Đình Bích Khê