Đẹp và Dâm
 
Bàn chân

Nàng! hở nàng! hãy cắn vào hồn ta.

Hồn nguyệt bạch ran lên chiều háo hức!

Tôi uống trọn cặp môi hường thơm phức.

 

Ôi cặp mắt đa tình ngời sắc kiếm!

...Một bàn chân ve vuốt một bàn chân!
Mát làm sao! mát rợn cả châu thân.

Máu ứ lại, máu dồn lên giữa ngực.

Ôi! Thớ thịt có đàn lên cung bực

 

Hồn tôi ôm gót ngọc, lắng âm thanh...

 

Các bài khác:
· Mơ tiên
· Sắc đẹp
· Mộng
· Tranh lõa thể

 

 
Gia Đình Bích Khê    
pulse x coin price avanafil 100 mg prezzo buy cialis or generic tadalafil