Đẹp và Dâm
 
Mơ tiên

Hồn bay! hồn bay! hồn bay!

Ngửa nghiêng tắm mát vàng lay, nhạc hường;

Đêm nay no ớn nguồn hương,

Một trời thanh khí mười phương đa tình.

 

Hồn tôi mất cả đồng trinh

A ha! mê luyến những hình tiên nga?

Bao giờ cho mộng nở hoa

Bao giờ xuân chín nõn nà trên môi?

Để tôi đi cướp mây trời

Vén ra cho thấy một vài nường tiên.

Ô coi! Hồn đương say nghiền

Đã nư khoái lạc trong miền chiêm bao!

 

Các bài khác:
· Sắc đẹp
· Mộng
· Tranh lõa thể

 

 
Gia Đình Bích Khê