Đẹp và Dâm
 
Mộng

Ồ! Mộng đêm thu, mây vút xa,
Say sưa lộ sắc cạnh Đào Hoa:
A ta! Lý Bạch! hồn ba lệ!
Rượu nốc vào: rung khúc đập ca...

Mộng trắng phau phau, vót cung nga:
Xuân Hương! Người ngọc, máu say ngà!
Nhấn dây tơ loạn, - buồn lơi lả.
Đờn phất hương trăng, nẩy điệu ra...
 
Muôn dặm sông Ngân, con mộng lớn,
Ô! là đại điện ánh trân châu...
Có người thi sĩ nhặt hoa rụng
Những cánh đau thương sắp mặt lầu!
 

Cỏ thơm lay quyện thu như mướt
Đùa mộng mơ bên suối ngọc tuyền;
Trên bờ ai chết khô ra xác?
Đây Ngọc Kiều đây
!

                                 Trinh tiết nguyên.

 

Các bài khác:
· Tranh lõa thể

 

 
Gia Đình Bích Khê