Nhạc và Lệ
 
Cuối thu

Đêm nay hồn lặng làm sao!
Cánh thu ôm cả chiêm bao vào lòng.
Sao xanh lợt phím tơ đồng,
Gió ôi là gió, buồn đông thổi về,
Không gian mưa lệ đầm đìa:
Đầy sân trắng toát hoa lê đầu mùa.
Trời lam ứ đặc tình thu,
Ô kìa! mây bạc nặng lùa về tây.
Hồn sao không động mà say!
Chà! đôi chim khướu nó bay tung trời...
Nhạc đâu bỗng vót từng khơi
Hồn theo với nhạc, hồn ơi là hồn!
Buồn thôi như rượu thấm dồn,
Lên men nồng khướt, xoay tròn trên không.

 

Các bài khác:
· Hoàng hoa
· Cơn mê
· Hiện hình
· Thi vị
· Tân hôn
· Nhạc
· Ảnh ấy
· Tỳ bà
· Mộng cầm ca

 

 
Gia Đình Bích Khê