Nhạc và Lệ
 
Hoàng hoa

Lam nhung ô! màu lưng chừng trời;

Xanh nhung ô! màu phơi nơi nơi.

Vàng phai nằm im ôm non gầy;

Chim yên eo mình nương xương cây.

Đây mùa Hoàng hoa, mùa Hoàng hoa:

Đông nam may đùn nơi thành xa...

 

Oanh già theo quyên quên tin chàng!

Đào theo phù dung: thư không sang!

Ngàn khơi, ngàn khơi, ta, ngàn khơi:

Làm trăng theo chàng qua muôn nơi;

Theo chàng ta làm con chim uyên;

Làm mây theo chàng bên nhung yên.

 

Chàng ơi! hồn say trong mơ màng,

- Hồn ta! Hay là hồn tình lang?

Non Yên tên bay ngang muôn đầu...

Thâm khuê oan gì giam xuân sâu?

- Ai xây bờ xanh trên xương người?!

Ai xây mồ hoa chôn đời tươi?

 

Các bài khác:
· Cơn mê
· Hiện hình
· Thi vị
· Tân hôn
· Nhạc
· Ảnh ấy
· Tỳ bà
· Mộng cầm ca

 

 
Gia Đình Bích Khê