Nhạc và Lệ
 
Hiện hình

Gió thiệt đa tình hôn mặt hoa,

Thơm tho mùi thịt bắt say ngà!

Gió đi chới với trong khung trắng

Lộ nửa vần thơ nửa điệu ca.

 

Tôi ráp lại xem. Ồ sự lạ!

Một người thiếu nữ hiện trong trăng.

Khăn hồng chùi lệ ngấn đôi mắt.

Da thịt phô bày ý tuyết băng.

 

Nường hé môi ra. Bay điệu nhạc

Mát như xuân mà ngọt tợ hương:

Ôi sao là khúc Ba sinh lụy

Rào rạt như đầy nỗi cảm thương!

 

Tiếng ngọc, màu trăng quấn quýt nường

Phút giây người lộ mỏng như sương.

- Nường tan ra nhạc? - tan ra nhạc!

Khung trắng trời mây trắng lạ thường!

 

Các bài khác:
· Thi vị
· Tân hôn
· Nhạc
· Ảnh ấy
· Tỳ bà
· Mộng cầm ca

 

 
Gia Đình Bích Khê