Nhạc và Lệ
 
Thi vị

Lá vàng rơi,
(Tôi khóc, anh ơi!)
Đàn rung tiếng:
Người yêu đương ngồi...

 
Trăng vàng rơi,
(Tôi khóc, anh ơi!)
Đàn nghẹn tiếng:
Người yêu đây rồi...
 
Hoa vàng rơi,
(Tôi khóc, anh ơi!)
Đàn rụng tiếng:
Người yêu đi rồi...
 
Sao vàng rơi,
(Tôi khóc, anh ơi!)
Đàn câm tiếng:
Người yêu xa rồi...
 
Đêm vàng rơi,
(Thôi hết, anh ơi!)
Đàn bẻ phím:
Người yêu chết rồi.
 

Các bài khác:
· Tân hôn
· Nhạc
· Ảnh ấy
· Tỳ bà
· Mộng cầm ca

 

 
Gia Đình Bích Khê    
pulse x coin price avanafil 100 mg prezzo buy cialis or generic tadalafil