Nhạc và Lệ
 
Ảnh ấy

Anh thấy mơ màng trong ảnh ấy
Người em lãng mạn quá đi thôi
Anh nhìn trân trối anh tơ tưởng,
Anh ngỡ là em đứng đấy rồi.

Anh tính ôm chầm lấy mắt mơ
Lấy môi lấy má... lấy ngây thơ
Để anh nút ớn mùi hương ấm
Của một tình yêu giận hững hờ!

Anh tính - kề tay lên trái tim
Ta đòi nóng hổi với say im.
Nhưng chao! Sao chỉ không gian lạnh!
Không bóng! Không hình! - không có em!

Anh ghì lấy ảnh. Những đau thuơng
Thấm tận lòng anh khổ chán chường.
Anh núp mắt vào đôi mắt ấy,
Rồi không ngăn được, lệ anh tuôn...

Nước mắt tràn lên đôi mắt ấy,
Nào anh hay khóc, phải em đâu ?
- Đời mô em khóc vì anh khóc
Cho lệ lòng anh bạc vẻ sầu!

Anh không rời nữa ảnh thơ ngây
Và trở nên người dễ khóc lây.
Anh khóc mắt anh trong mắt ấy
Để rằng:
- Em khóc với anh đây!

 

Các bài khác:
· Tỳ bà
· Mộng cầm ca

 

 
Gia Đình Bích Khê