THÔNG TIN
 
HỘI THẢO THƠ BÍCH KHÊ
Sáng ngày 20/02/2006, tại khách sạn Mỹ Trà, tỉnh Quảng Ngãi, Hội thảo thơ Bích Khê đã chính thức khai mạc. Hội thảo do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức- đây là dịp để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các nhà văn, nhà thơ trao đổi về chân giá trị, về sự nghiệp thơ Bích Khê trong lịch sử thơ Việt Nam.
THƠ BÍCH KHÊ ĐƯỢC TÔN VINH
Vào ngày 20/2/2006, tại Quảng Ngãi sẽ diễn ra một sự kiện văn học đặc biệt. Đó là cuộc hội thảo khoa học về thơ Bích Khê do Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật Quảng Ngãi tổ chức. Hơn 40 bản tham luận từ khắp nơi trong nước đã gửi về Ban tổ chức hội thảo, trong đó nhiều bản tham luận có chất lượng chuyên môn cao.


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  

  
Gia đình Bích Khê