THÔNG TIN
 
SỬ LIỆU MỚI VỀ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO CỦA VIỆT NAM

LTS: André Menras, một người Pháp đã có hộ chiếu và chứng minh thư Việt Nam với cái tên Hồ Cương Quyết. Hơn 40 năm trước, chàng thanh niên Pháp ấy cùng người bạn đã đến Sài Gòn theo chương trình "Thanh niên Pháp đi làm nhiệm vụ hợp tác quốc tế", đã leo lên đầu tượng lính thủy quân lục chiến chế độ Sài Gòn phất cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, rải truyền đơn kêu gọi hòa bình. André Menras và người bạn bị bắt, giam giữ 3 năm cho đến đầu 1973, ông cùng người bạn mới được thả và trục xuất về Pháp. Ngay sau đó, ông đã viết cuốn "Thoát khỏi ngục tù Sài Gòn, chúng tôi tố cáo", được dịch ra nhiều ngôn ngữ.

Mới đây, qua người bạn Sử gia, ông tiếp cận được một tư liệu khẳng định quần đảo Hoàng Sa (Paracels) hiển nhiên thuộc về Việt Nam, André Menras đã gửi tới Tuần Việt Nam một bài viết và bản dịch của sử liệu này như một minh chứng về chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Xin giới thiệu cùng độc giả.

HÀNH TRÌNH TÌM LIỆT SĨ LƯƠNG XUÂN TÁCH
Nhân dịp 27.7. 2010, Trung tâm xin đăng tải bài viết của gia đình liệt sĩ Lương Xuân Tách kể lại hành trình tìm kiếm mộ liệt sĩ Tách tại nước bạn Lào. Thông qua bài viết này, trung tâm MARIN mong muốn cung cấp thêm cho thân nhân liệt sĩ kinh nghiệm trong việc tìm liệt sĩ bằng phương pháp ngoại cảm.
'LIỆT SĨ' ĐỘT NGỘT TRỞ VỀ SAU GẦN 30 NĂM MẤT TÍCH
Một ngày đầu tháng 7/2010, khi gia đình liệt sĩ Bính đang chuẩn bị làm giỗ lần thứ 29 cho người con cả đã hi sinh, cũng là lúc một người đàn ông trung niên đang hỏi đường về nhà ông Huân (bố của liệt sĩ Bính) ở xóm 1.....
NHỮNG LINH HỒN PHIÊU DẠT (Kỳ 4 đến Kỳ 7)

Sau những mẫu chuyện từ Kỳ 1 đến Kỳ 3, Bichkhe.org xin tiếp tục giới thiệu những mẫu chuyện về "Những linh hồn phiêu dạt" từ Kỳ 4 đến Kỳ 7 cùng bạn đọc.

BẮT ĐẦU TỪ MỘT DÒNG SÔNG
Sự sống của một dân tộc, bao giờ cũng phải đánh đổi bằng sự sống của rất nhiều người con của dân tộc ấy. Đó vừa là lịch sử, cũng vừa là quy luật của lẽ sinh tồn trong cái thế giới vừa vĩ đại, vừa đầy bi thương và hiểm họa này. Nhưng vì thế, dân tộc không bao giờ quên ơn họ

• Các tin khác:

» HƯNG ĐẠO VƯƠNG TRẦN QUỐC TUẤN VỊ THÁNH TƯỚNG HIỀN MINH TRIỀU TRẦN
» NHỮNG LINH HỒN PHIÊU DẠT
» 'LINH VẬT' VIỆT NAM ĐÃ DỰ ĐOÁN ĐÚNG TRẬN CHUNG KẾT WORLDCUP
» THÂN THƯƠNG LÀNG QUÊ VIỆT
» THÀNH TỰU TƯ DUY CỦA TRẦN ĐỨC THẢO
» CHƠI VỚI MỸ VÀ BÀI HỌC ĐƯỢC MẤT TRONG HỘI NHẬP
» ĐẮM TÀU TITANIC VIỆT NAM VÀ NỖI SỢ HÃI CỦA 1 DÂN TỘC
» BTA VÀ CƠ HỘI BỊ BỎ LỞ
» BTA VÀ HÀNH TRÌNH TÌM ĐỒNG THUẬN NỘI BỘ VIỆT NAM
» BTA VÀ HÀNH TRÌNH VIỆT - MỸ: HỌC CÁCH TIN NHAU


|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41  |  42  |  43  |  44  |  45  |  46  |  47  |  48  |  49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  |  59  |  60  |  61  |  62  |  63  |  64  |  65  |  66  |  67  |  68  |  69  |  70  |  71  |  72  |  

  
Gia đình Bích Khê